Taxe perçue

Taxe perçue – Pologne – Poczta Polska

Dlaczego oznaczamy nasze listy nadrukiem lub stemplem „Taxe perçue – Pologne” czyli „Opłata pobrana – Polska” po francusku?

Flaga Światowego Związku Pocztowego 2020

Zgodnie z konwencją podpisaną w 1964 w Wiedniu siedzibą Światowego Związku Pocztowego jest Berno. Urzędowym językiem jest język francuski [1]. Język angielski został dodany w roku 1994. Depozytariuszem jest Szwajcarska Rada Związkowa.


Według regulaminu poczty listowej:

Nadruki ofrankowania wykonane za pomocą prasy drukarskiej albo innego sposobu drukowania lub stemplowania powinny zawierać nazwę Kraju członkowskiego nadania i ewentualnie urzędu nadania przedstawione literami alfabetu łacińskiego, uzupełnione w zależności od przypadku taką samą informacją przedstawioną literami innego alfabetu. Powinny one zawierać także wskazówkę podającą, że opłata pocztowa została uiszczona, na przykład w formie „Taxe perçue” („Opłata pobrana”). W każdym przypadku, przyjęte oznaczenie należy wykonać widocznymi literami w polu, którego powierzchnia nie powinna być mniejsza niż 300 mm kwadratowych. Jeśli przykłada się datownik, to jego odcisk nie powinien znajdować się w tym polu.

Chcesz przyśpieszyć proces wysyłki listów?

Powyżej przykładowa koperta DL z Twoim nadrukiem!

Zapraszamy do skorzystania z oferty naszej firmy!
Na stronie głównej znajdą Państwo każdy rozmiar koperty firmowej z dowolnym nadrukiem.

Czytaj więcej na:
www.centrum-kopert.pl